09
Sep

Apogeum Real Estate poszukuje partnerów biznesowych zainteresowanych wspólnym nabyciem atrakcyjnych nieruchomości komercyjnych

W związku z szeroką bazą posiadanych kontaktów biznesowych mamy możliwość zakupu atrakcyjnych, dobrze wynajętych nieruchomości komercyjnych. Zainteresowanym współinwestorom oferujemy zintegrowany pakiet usług, obejmujący:

  • przedstawienie potencjalnych nieruchomości jako celów inwestycji do wyboru, wraz z analizą finansową oraz określeniem potencjalnego planu inwestycyjnego;
  • sprawdzenie nieruchomości i badanie jej stanu prawnego, technicznego, komercyjnego, podatkowego i środowiskowego przed zakupem w ramach procedurydue diligence;
  • przygotowanie transakcji, profesjonalne i skuteczne prowadzenie negocjacji;
  • pozyskanie finansowania bankowego (lub refinansowania po zakupie), umożliwiającego przejęcie nieruchomości przy zmniejszonym zaangażowaniu kapitałowym;
  • przygotowanie zoptymalizowanej struktury podatkowej w celu zakupu nieruchomości (przejęcie bezpośrednie przez klienta lub spółka z o.o., spółka komandytowa, FIZ albo inne, w zależności od sytuacji nieruchomości i wymagań klienta);
  • przejęcie nieruchomości do zarządzania przez Apogeum Real Estate oraz aktywne zarządzanie nieruchomością wraz z optymalizacją i świadczeniem usług w zakresie najmu powierzchni;
  • realizacja ustalonego planu inwestycyjnego wraz z przygotowaniem i przeprowadzeniem sprzedaży nieruchomości w optymalnym momencie rynkowym.

W zależności od ustaleń biznesowych, Apogeum Real Estate działa na zasadach reprezentacji inwestora lub jako jeden z inwestorów w ramach realizowanego wspólnie projektu joint-venture.

Zapraszamy do kontaktu:

biuro@apogeumrealestate.com

tel. (+48) 609 00 55 01