21
Oct

Nieruchomości komercyjne

Budowanie bazy wiedzy rozpoczniemy od zdefiniowania podstawowego dla branży nieruchomości komercyjnych pojęcia. Termin ‘nieruchomości komercyjne’ oznacza te spośród nieruchomości, które są używane do celów biznesowych. Podstawowym celem ich istnienia jest przynoszenie dochodu użytkownikom i właścicielom.

Typowymi przykładami nieruchomości komercyjnych są centra handlowe, biurowce czy centra logistyczne. W krajach o liberalnym systemie prawnym typowe cele komercyjne realizowane są także w nieruchomościach takich jak prywatne szpitale czy budynki mieszkaniowe przeznaczone na wynajem.

Najbardziej rozpowszechnionym rozwiązaniem, pozwalającym czerpać zyski z nieruchomości komercyjnej, jest przeznaczenie jej na wynajem innym podmiotom. Zwykle na wynajętych powierzchniach najemcy prowadzą swoją działalność gospodarczą i częścią zysków z tej działalności pokrywają koszty czynszu. Inną sytuacją jest wykorzystanie przez właściciela nieruchomości komercyjnej do prowadzenia jego własnej działalności.