17
kwi

Entuzjastyczne przyjęcie szkolenia z ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI KOMERCYJNYMI prowadzonego przez przedstawiciela APOGEUM

W kwietniu 2023 roku odbyły się egzaminy końcowe XVI edycji Studiów Podyplomowych Zarządzanie Nieruchomościami, które organizowane są od kilkunastu lat przez Wydział Ekonomiczny SGGW w Warszawie. W studiach uczestniczyło kilkadziesiąt osób, które dzięki przekrojowemu programowi ugruntowały swoją specjalistyczną wiedzę branżową.

W ostatnich latach o poziom merytoryczny bloku tematycznego dotyczącego ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI KOMERCYJNYMI dba Pan Maciej Zackiewicz (Dyrektor Operacyjny Grupy Apogeum), który osobiście prowadzi te dwudniowe zajęcia.

Ze względu na nasycenie wiedzą praktyczną oraz liczne case-studies, przeprowadzony w marcu tego roku blok zajęć z zarządzania nieruchomościami komercyjnymi spotkał się z ogromnym zainteresowaniem i bardzo dobrym przyjęciem przez słuchaczy.

Wszystkim absolwentom gratulujemy wyboru oraz ukończenia tego wartościowego programu.

Więcej informacji o studiach podyplomowych Zarządzanie Nieruchomościami na Wydziale Ekonomicznym SGGW można znaleźć na stronie: http://spzn.sggw.pl/

Poniżej prezentujemy również informację referencyjną od kierownictwa Studiów Podyplomowych.