15
kwi

Zawiercie: działki pod handel wielkopowierzchniowy lub działalność logistyczną

Przedmiotowe działki znajdują się przy istniejącym fragmencie nowo budowanej obwodnicy miasta Zawiercie, z bezpośrednim połączeniem z ul. Wojska Polskiego, która stanowi główną trasę prowadzącą przez Zawiercie. Obecnie bezpośrednio przy działkach wybudowane zostało rondo, umożliwiające dogodny dostęp do nieruchomości, wraz z nową drogą, która ma stanowić połączenie  drogi krajowej 78 z drogą nr 791 oraz planowaną południową obwodnicą Zawiercia. Droga o dużym znaczeniu logistycznym i wysokim natężeniu ruchu.

Nieruchomość zlokalizowana jest w granicach miasta Zawiercie. Bezpośrednio wzdłuż działki, prostopadle do ul. Wojska Polskiego przebiegać będzie nowo budowana obwodnica miasta, której znaczący fragment został już wybudowany. Z istniejącej już części obwodnicy miejskiej wykonane są dogodne wjazdy na nieruchomość. Przedmiotowe działki leżą w strefie dla której zaplanowano rozwój handlu i usług.

Bliskość nowo budowanej obwodnicy miejskiej podnosi atrakcyjność lokalizacja, a także umożliwia dogodny dojazd do nieruchomości. Na przedmiotowych działkach możliwe jest posadowienie obiektów logistycznych, budynków handlowo-usługowych oraz obiektu handlu wielkopowierzchniowego.

Porozmawiaj z nami i dowiedz się więcej o tej nieruchomości!
Skontaktuj się z nami wybierając numer +48 665 495 501 lub skorzystaj z zakładki KONTAKT.