26
wrz

Szkolenia branżowe: efektywność finansowa nieruchomości komercyjnych, zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi, optymalizacja kosztów utrzymania nieruchomości

We wrześniu 2013, na zaproszenie Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach oraz portalu Edukacja-Nieruchomości.pl, Dyrektor Operacyjny APOGEUM REAL ESTATE Pan Maciej Zackiewicz poprowadził trzy szkolenia związane z zarządzaniem nieruchomościami komercyjnymi.

Szkolenie otwarte „Efektywność finansowa nieruchomości komercyjnych” zgromadziło dużą grupę specjalistów rynku nieruchomości. Wśród nich znaleźli się zarówno przedstawiciele największych agencji i firm doradczych, deweloperów i funduszy kapitałowych operujących na polskim rynku, jak i pracownicy i właściciele na lokalnych rynkach nieruchomości, a także osoby chcące dopiero rozpocząć swoją przygodę z nieruchomościami komercyjnymi.

Pozostałe dwa szkolenia wpisywały się w cykl szkoleń zamkniętych, zorganizowanych i opracowanych zgodnie z potrzebami pracowników działu administracji jednego z największych polskich banków. W zakresie tematów prezentowanych przez Dyrektora Operacyjnego APOGEUM REAL ESTATE znalazły się te dotyczące specyfiki zarządzania nieruchomościami komercyjnymi oraz optymalizacji kosztów utrzymania nieruchomości.

Szkolenia spotkały się z bardzo pozytywnym przyjęciem uczestników.