10
lut

Wzrost liczby transakcji na rynku nieruchomości rolnych

Pomimo formalno-prawnych ograniczeń w obrocie nieruchomościami rolnymi, dzięki ustaleniu jednolitych procedur w zakresie uzyskiwania zezwoleń KOWR na obrót nieruchomościami rolnymi poza rolnikami i podmiotami ustawowo uprzywilejowanymi, a także dzięki ustaleniu zasad obowiązkowego dokumentowania ekspozycji rynkowej do ustawowo uprzywilejowanej grupy docelowej (poprzez emisję ogłoszeń na dedykowanym portalu ogłoszeniowym KOWR), w ostatnich latach obserwujemy znaczący wzrost zainteresowania inwestycjami w grunty rolne.

Zainteresowaniu tego typu lokatą środków finansowych sprzyja klimat makroekonomiczny, który na posiadaczach kapitału wymusza podejmowanie zdywersyfikowanych strategii w celu tezauryzacji swojego portfela.

Kluczowymi czynnikami przy zwiększaniu opłacalności inwestycji w grunt rolny, dla podmiotów które wypełnią  obowiązek wynikający z przepisów UKUR dotyczący prowadzenia działalności rolnej w pierwszych pięciu latach od zakupu, a nie zamierzają prowadzić tej działalności w perspektywie długoterminowej , jest zdefiniowanie szans na dzierżawę gruntu pod produkcję rolną oraz przede wszystkim określenie szans i strategii dla długofalowego procesu wprowadzenia alternatywnego sposobu zagospodarowania. Planowanie działań w  Działania strategiczne dla dużych kompleksów rolnych często wiążą się z uzyskiwaniem pozwoleń budowlanych, pozyskiwaniem operatorów różnych typów działalności czy nawet przeprowadzaniem zmian w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Apogeum Real Estate w ostatnich latach przeprowadziło we współpracy ze swoimi kluczowymi klientami szereg bardzo dużych transakcji w zakresie gruntów rolnych. Obecnie, dla inwestorów pracujemy także nad uzgodnieniem zmian miejscowych planów zagospodarowania lub wydania decyzji o warunkach zabudowy umożliwiających przekształcenie gruntów pod alternatywne sposoby zagospodarowania.

Biorąc pod uwagę ilość zapytań do trwających procesów oraz aktualne warunki rynkowe, w bieżącym roku spodziewamy się wzmożonej ilość transakcji dotyczących gruntów rolnych.

Wszelkie osoby i podmioty posiadające duże kompleksy gruntowe serdecznie zapraszamy do współpracy.

Zapraszamy również do zapoznania z przykładowym gruntem rolnym, który obecnie oferujemy do nabycia:

https://www.otodom.pl/pl/oferta/sprzedaz-dzialki-rolnej-ID4kgqE