DORADZTWO Apogeum Real Estate ZARZĄDZANIE Apogeum Real Estate TRANSAKCJE Apogeum Real Estate NAJEM Apogeum Real Estate

APOGEUM

Apogeum Real Estate Sp. z o.o. jest podmiotem działającym w sektorze nieruchomości komercyjnych, stworzonym dla optymalizacji warunków użytkowania oraz podnoszenia wartości nieruchomości. Budujemy trwałe relacje z klientami, oparte na wysokiej jakości świadczonych usług, ścisłej współpracy i zaufaniu. Zapewniamy swoim klientom wsparcie oraz najlepsze rozwiązania długoterminowe oparte o wiedzę oraz doświadczenie naszych specjalistów.

O FIRMIE

Swoje usługi kierujemy do:
– właścicieli nieruchomości dążących do podniesienia wartości nieruchomości lub osiągnięcia zysku poprzez sprzedaż nieruchomości;
– podmiotów gospodarczych poszukujących powierzchni umożliwiających prowadzenie działalności handlowej, biurowej, produkcyjnej lub logistycznej;
– inwestorów, którzy w swojej strategii budowy portfela chcą wykorzystać potencjał nieruchomości komercyjnych w zakresie generowania stabilnego zwrotu z inwestycji oraz podnoszenia i ochrony wartości kapitału.

Nasze działania koncentrujemy w 4 głównych gałęziach:

DORADZTWO

Dzięki interdyscyplinarnemu podejściu, wieloletniemu doświadczeniu oraz holistycznemu prowadzeniu działań w Apogeum Real Estate efektywnie wspieramy swoich klientów we wszelkich działaniach związanych z nieruchomościami.
Jesteśmy obecni na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego, a także we wszystkich fazach cyklu życia nieruchomości. W zależności od potrzeb klienta i specyfiki nieruchomości tworzymy zespoły specjalistów, które są dostosowane do rozwiązania wszelkich problemów nieruchomościowych.
Dla naszych klientów w ramach procesów doradczych:
– opracowujemy opinie i ekspertyzy w zakresie rozwiązania konkretnych problemów oraz optymalizacji przychodów i kosztów danej nieruchomości;
– przygotowujemy studia opłacalności przedsięwzięć deweloperskich i remontowych;
– wykonujemy studia i analizy chłonności terenu, analizy planistyczne oraz analizy planów zagospodarowania przestrzennego;
– opracowujemy i wdrażamy analizy najlepszego sposobu wykorzystania nieruchomości;
– przygotowujemy wieloaspektowe analizy rynku nieruchomości;
– przygotowujemy analizy lokalizacji;
– opracowujemy plan rozwoju oraz plany zarządzania nieruchomościami;
– opracowujemy analizy kosztów oraz wdrażamy programy optymalizacji kosztowej;
– wykonujemy analizy portfelowe inwestycji nieruchomościowych oraz optymalizacji portfeli nieruchomości;
– przygotowujemy strategie oraz wykonujemy i kompleksowo wdrażamy konkretne działania marketingowe dla procesów najmu, sprzedaży oraz projektów deweloperskich;
– we współpracy z wyspecjalizowanymi podwykonawcami koordynujemy i wykonujemy wieloaspektowe badania nieruchomości przed transakcją (due diligence) z perspektywy kupującego jaki i sprzedającego (przygotowanie do sprzedaży);
– opracowujemy biznesplany przedsięwzięć związanych z nieruchomościami;
– przygotowujemy wnioski i dokumentacje w celu pozyskania finansowania bankowego inwestycji nieruchomościowych;
– opracowujemy strategie sprzedaży oraz przygotowujemy procesy sprzedaży nieruchomości;
– przeprowadzamy audyty procesów zarządzania nieruchomościami;
– wykonujemy analizy ‘go or no go’ dla kluczowych decyzji biznesowych związanych z nieruchomościami;
– wykonujemy wariantowe analizy ‘stay versus go’ dla procesów relokacji;
– opracowujemy analizy opłacalności dla różnych form posiadania nieruchomości korporacyjnych;
– wykonujemy dedykowane procesy doradcze dostosowane do specyfiki nieruchomości oraz wymagań klienta.

ZARZĄDZANIE

Długość cyklu życia nieruchomości, ich kapitałochłonność, skomplikowanie, bardzo duża ilość specjalistycznych dostawców usług oraz użytkowników posiadających specyficzne potrzeby powodują, że posiadanie i użytkowanie nieruchomości są dziedzinami, w których szczególnego znaczenia nabierają procesy proaktywnego i profesjonalnego zarządzania.
Dzięki pasji i zaangażowaniu specjalistów w realizację procesów zarządzania nieruchomościami w Apogeum Real Estate od wielu lat kreujemy wartość powierzonych nieruchomości. Zarządzając nieruchomościami ściśle współpracujemy z klientami w celu realizacji nakreślonej strategii związanej z posiadaniem i użytkowaniem nieruchomości.
Dla naszych klientów w ramach zarządzania nieruchomościami:
– wykonujemy czynności administrowania nieruchomościami;
– przejmujemy czynności koordynacji obsługi technicznej i dostawy usług do nieruchomości („facility management”);
– zarządzamy nieruchomościami wraz z powierzeniem pełnej odpowiedzialności za realizację budżetu nieruchomości i wypracowanie właściwego wyniku finansowego („property management”;
– realizujemy strategie długookresowego posiadania i podnoszenia wartości nieruchomości dzięki realizacji wieloaspektowych procesów inwestycyjnych, aktywnej współpracy z instytucjami finansowymi i finansującymi, wieloletnim kontaktom z użytkownikami i najemcami sieciowymi nieruchomości komercyjnych („asset management”);
– wykonujemy zarządzanie spółkami celowymi posiadającymi nieruchomości;
– opracowujemy strategie i wskazujemy cele strategiczne dla pojedynczych nieruchomości jak i portfeli nieruchomościowych;
– przejmujemy procesy zarządzania, administrowania i obsługi nieruchomości korporacyjnych i wynajmowanych;
– kreujemy aktywne podejście i atmosferę współpracy w kontaktach pomiędzy wszystkimi w kontaktach z dostawcami usług, władzami i administracją lokalną, sąsiadami oraz wszystkimi użytkownikami nieruchomości;
– prowadzimy przetargi na dostawę usług oraz wykonanie prac modernizacyjnych czy remontowych dla nieruchomości;
– zarządzamy realizując specyficzne cele strategiczne nakreślone przez właściciela lub we współpracy z właścicielem np.: zarządzanie z przygotowaniem do sprzedaży, przygotowanie do refinansowania, zarządzanie z rekomercjalizacją, przygotowanie zmiany sposobu użytkowania lub konwersji, zarządzanie z przeprowadzeniem procesów modernizacyjnych;
– opracowujemy strategie marketingowe i wdrażamy działania marketingowe dla istniejących nieruchomości w celu komercjalizacji lub podniesienia poziomu odwiedzalności i obrotów nieruchomości handlowych;
– podejmujemy się zarządzania nieruchomościami komercyjnymi na zasadzie „succes fee” tzn. z wynagrodzeniem opartym o realizację celów ekonomicznych uzgodnionych wspólnie z właścicielem;
– w trakcie procesów zarządzania, w zależności od potrzeb wykonujemy regulację stanu prawnego oraz przywrócenie właściwego stanu technicznego obiektów.

TRANSAKCJE

W przypadku większości przedsięwzięć biznesowych, dla ich powodzenia, kluczowe znaczenie mają dwa momenty: warunki początkowe oraz sytuacja końcowa. W przypadku inwestowania w nieruchomości, te dwa kluczowe momenty realizują się zwykle poprzez transakcję kupna – sprzedaży.
W Apogeum Real Estate kładziemy szczególny nacisk na profesjonalną obsługę transakcji nabycia i zbycia nieruchomości. W zakresie obsługi transakcji współpracujmy zarówno z dużymi funduszami inwestycyjnymi i deweloperami jak również z osobami prywatnymi. W ciągu ostatnich kilku lat uczestniczyliśmy bezpośrednio lub wspieraliśmy liczne transakcje nieruchomościowe w większości dużych miast w Polsce oraz w wielu mniejszych miejscowościach naszego kraju. W ramach transakcji koncentrujemy się głównie na nieruchomościach komercyjnych, a w szczególności na: lokalach handlowych, budynkach użytkowych różnego typu zlokalizowanych w centrach miast, biurowcach, wszelkich typach obiektów handlowych („stand alone”, retail parki, centra handlowe), gruntach inwestycyjnych pod zabudowę biurową, handlową, magazynową lub przemysłową.
Dla naszych klientów w ramach obsługi transakcji:
– prowadzimy pełen zakres reprezentacji sprzedającego;
– obsługujemy w pełnym zakresie nabywców nieruchomości;
– prowadzimy procesy zbycia oparte zarówno o zasady wyłączności, jak i oparte na zasadach agenta wiodącego czy we współpracy z szeroką siecią współpracujących agentów lokalnych;
– projektujemy i realizujemy strategie zbycia portfelowego;
– dostarczamy specyficznych nieruchomości dopasowanych do kryteriów zdefiniowanych przez inwestora;
– doradzamy w zakresie strategii cenowej i możliwego zakresu wartości rynkowych;
– opracowujemy kampanie marketingowe oraz dedykowane procesy marketingowe dla poszczególnych nieruchomości w celu uzyskania optymalnej ceny sprzedaży;
– wspieramy efektywne kontakty pomiędzy szerokimi grupami nabywców i zbywców nieruchomości współpracujących z Apogeum Real Estate;
– realizujemy transakcje w nieruchomościach komercyjnych na zróżnicowanych zasadach, m.in.: „asset deal”, „share deal”, nabycia częściowe, transakcje typu „sale and leaseback”, leasing czy refinansowanie;
– wspieramy płynny przebieg czynności notarialnych oraz operacyjnych związanych ze sprzedażą nieruchomości m.in. w zakresie przekazania obiektu, przekazania dokumentacji, wsparcia komunikacji i czynności formalnych z kontrahentami związanymi z nieruchomością;
– wspieramy procesy wyceny nieruchomości oraz kontakty z rzeczoznawcami;
– prowadzimy procesy „due diligence” nieruchomości zarówno w imieniu kupujących jak i sprzedających;
– dbamy o bezpieczeństwo transakcji;
– dążymy do transakcji opartych na zasadzie „win-win”.

NAJEM

Świadczymy szeroki zakres usług dedykowanych zarówno dla deweloperów, jak i inwestorów w zakresie doradztwa wynajmu wszystkich rodzajów nieruchomości komercyjnych. Doświadczony i zmotywowany zespół Apogeum Real Estate, zajmujący się wynajmem powierzchni komercyjnych różnych typów, posiada doskonałą wiedzę na temat lokalnych rynków. Nasze usługi doradcze są łatwo dostępne i obejmują wszystkie większe miasta Polski.

Równocześnie, w ramach reprezentacji najemców, wspieramy procesy ekspansji sieci detalicznych, pomagamy w relokacji biur korporacyjnych. Dzięki bogatemu doświadczeniu oraz bieżącemu rozeznaniu rynkowemu jesteśmy w stanie efektywnie prowadzić procesy optymalizacji parametrów najmu, a także aktywnie wspierać negocjacje pomiędzy najemcami a wynajmującymi.

Nasze usługi dotyczące najmu obejmują przede wszystkim:
– reprezentacja najemców i obsługa najemców korporacyjnych w zakresie poszukiwania lokalizacji dla prowadzonej działalności;
– reprezentacja i doradztwo dla wynajmujących w procesie komercjalizacji obiektów przeznaczonych pod wynajem;
– ocena lokalizacji i zbieranie danych do modelowania oraz opracowanie forecast’ów obrotów placówek handlowych;
– wsparcie i aktywna współpraca z działami ekspansji sieci handlowych
– planowanie strategii komercjalizacji oraz planowanie doboru najemców w obiektach komercyjnych („tenant mix”);
– ocena opłacalności oraz pełne prowadzenie procesów relokacji najemców;
– poszukiwanie powierzchni dla najemców wedle zdefiniowanych kryteriów;
– optymalizacja warunków najmu;
– rekomercjalizacja obiektów handlowych;
– efektywne prowadzenie negocjacji handlowych oraz negocjacji zapisów umów najmu;
– poszukiwanie podnajemców na części lub całości wynajętych powierzchni;
– opracowywanie standardów umów najmu oraz standardów umów najmu dla ekspansji sieciowej;
– wsparcie wszelkich czynności formalnych i operacyjnych prowadzących do zawarcia umów najmu, przejęcia powierzchni i rozpoczęcia użytkowania obiektu;
– koordynacja procesów projektowania powierzchni komercyjnych;
– koordynacja oraz kompletne zarządzanie procesem prowadzenia prac wykończeniowych („fit-out”).

NASz zespół

Maciej Zackiewicz

Dyrektor Operacyjny / CEO

Paulina Sałasińska

Dyrektor ds. Transakcyjnych

Andrzej Zackiewicz

Partner

Paweł Zackiewicz

Project Manager

Anna Paklerska

Administrator Nieruchomości

Adam Kulawiak

Administrator Nieruchomości

Alicja Wiśniewska

Młodszy Specjalista ds. Administracji

Łukasz Suchołbiak

Specjalista ds. Administracyjnych i Transakcyjnych

NASI KLIENCI